Corona virus

Hieronder staat een opsomming van onze berichtgeving omtrent de maatregelen wegens het corona virus. Het bovenste bericht is het meest recent.

Voor vragen over onze maatregelen wegens het Corona virus wordt u verzocht per mail contact op te nemen met de betreffende afdeling zoals hieronder vermeld bij de mededelingen.

Ons telefoonnummer van de reddingspost willen wij zoveel mogelijk beschikbaar houden voor de operationele zaken.

Update 19 maart 16.30 uur

De maatregelen, om de verspreiding van het COIVD-19 (Corona) virus te beperken, hebben logischerwijs een grote impact op ons verenigingsleven en alle daaraan gekoppelde activiteiten.

Wij nemen de maatregelen serieus en trachten deze zo goed mogelijk na te leven waarbij we proberen onze operationele verplichting zo goed en veilig mogelijk door te laten gaan.

Hieronder een aantal mededelingen vanuit de verschillende commissies.

Voor vragen verzoeken we jullie gebruik te maken van de mailadressen die bij de mededelingen vermeld staan.

Het nummer van de reddingspost willen we zoveel mogelijk vrijhouden voor de operationele taak. Heb je toch behoefte aan telefonisch contact: 0229-313063

Mededeling Bestuur:

Het bestuur heeft besloten dat de geplande jaarvergadering op 3 april niet door gaat. In week 13 zal tijdens de bestuursvergadering een nieuwe datum worden geprikt.

Voor vragen: info@notwin.nl

Mededeling TC:

Het zwembad is tot tenminste 6 april gesloten.

Tot 6 april zullen er geen lessen plaatsvinden op zaterdag. Ook de conditietraining op zondag gaat tot nader order niet door.

Helaas betekent dit dat de geplande theorie- en zwemexamens op 4 april ook komen te vervallen. De TC zal een nieuwe examendatum prikken.

De theorie proefexamens worden ook uitgesteld.

Voor vragen: tc@notwin.nl

Mededeling VR:

De reddingspost is gesloten voor regulier gebruik.

Tot 6 april vinden er geen oefenavonden plaats voor de jeugd en de strandploeg.

De VR training van 12 april wordt nog niet afgelast. Het kan echter zijn dat deze alsnog komt te vervallen wanneer de periode van Corona maatregelen wordt verlengd.

De Alarmploeg blijft inzetbaar en oefent op aangepaste wijze op de vrijdag door. Gebruik van de reddingspost en VR materiaal is alleen toegestaan na toestemming van de Postcommandant.

Voor vragen: vr@notwin.nl

Mededeling EC:

Het jaarlijkse Bestuurs- en Instructeursuitje wordt uitgesteld. De EC zal een nieuwe datum prikken.

Voor vragen: ec@notwin.nl

Mededeling PR:

Houd de website in de gaten, Corona updates worden ook op de website geplaatst.

Voor vragen: pr@notwin.nl

Wij wensen u en uw familie veel sterkte en gezondheid toe voor deze en de komende tijd.

Namens het bestuur,

Mvg,

Jan Tigchelaar

Update: 13-03-2020 12:30

De e-mail die ik gisterenmiddag verstuurt heb aan iedereen is door Sportlink helaas pas vannacht verstuurt, excuses daarvoor.

Vandaag heeft het bestuur van Reddingsbrigade Notwin besloten dat de activiteiten bij de vereniging, in navolging van het advies van het RIVM, NOC*NSF en Reddingsbrigades Nederland, niet door zullen gaan.
Dit geldt voor zowel de zwemmend redden activiteiten als voor de varend redden activiteiten.

LET WEL: De alarmploeg gaat op aangepaste wijze wel verder met de activiteiten, zij worden daar separaat over ingelicht.

Er is dus vanavond geen “gewone” oefenavond voor de varend redden leden, niet voor de jeugd en niet voor de strandploeg, alleen de leden van de alarmploeg hebben een (aangepaste) training.
Op zaterdag en zondag is er geen zwemmen.
Ook de theorieles van zaterdag middag gaat niet door.

Deze maatregelen zijn tot nader order van kracht. We zullen u via deze weg wekelijks informeren over veranderingen.

Mogelijk hebben deze maatregelen consequenties voor de zwemexamens die gepland zijn op zaterdag 4 april. We zullen hierover op een later moment een beslissing nemen.

Angélique

Update: 13-03-2020 10:00

Vanuit vele kanten worden we al benaderd met de vraag of het zwemmen bij de reddingsbrigade door zal gaan.

Het bestuur is zich daarover aan het beraden en zal vandaag, vrijdag 13 maart, een beslissing daarover nemen.

Ondertussen blijven we alle berichtgeving vanuit de RIVM en Reddingsbrigades Nederland nauwlettend volgen.

Als vandaag het besluit valt dat het zwemmen wel door gaat willen we jullie vragen om NIET naar het zwembad te komen als je ziekteverschijnselen hebt (cf richtlijn RIVM)

Als vandaag het besluit valt dat het zwemmen wel door gaat zullen we de lessen wel aanpassen. Zo zullen we, op advies van de Medische Advies Raad van Reddingsbrigades Nederland, dan bijvoorbeeld geen bevrijdingsgrepen op de kant gaan beoefenen.

Vandaag aan het eind van de middag zullen we opnieuw een e-mail versturen naar alle leden.