Corona virus

Bestuursmededelingen rondom het corona virus

De maatregelen, om de verspreiding van het COVID-19 (Corona) virus te beperken, hebben logischerwijs een grote impact op ons verenigingsleven en alle daaraan gekoppelde activiteiten.

Wij nemen de maatregelen serieus en trachten deze zo goed mogelijk na te leven waarbij we proberen onze operationele verplichting zo goed en veilig mogelijk door te laten gaan.

Hieronder staat een opsomming van onze berichtgeving, onze genomen maatregelen en eventuele alternatieve activiteiten wegens de maatregelen door het corona virus. 

Voor vragen over deze activiteiten of onze maatregelen wegens het Corona virus wordt u verzocht per e-mail contact op te nemen met het secretariaat via info@notwin.nl of de betreffende commissie(s) zoals hieronder vermeld.

Mededelingen secretariaat:

 • De jaarvergadering van 2021 wordt, net als die van 2020, online gehouden. Kijk op notwin.nl/jaarvergadering
 • Veel communicatie van het bestuur naar de leden gaat via de e-mail. Stuur een bericht naar info@notwin.nl als u geen e-mail van ons krijgt.
 • Voor vragen: info@notwin.nl

Mededelingen TC:

 • Op dit moment is het zwembad gesloten
 • We bieden wel thuisopdrachten aan op onze site: notwin.nl/thuis
 • Instructeurs en de TC houden de aanwezigheid bij ten behoeve van eventueel bron- en contactenonderzoek van de GGD
 • In het zwembad maken we gebruik van ons zwembadprotocol, alle zwemmers dienen van de meest recente versie op de hoogte te zijn:
Zwembadprotocol

Mededelingen VR:

 • De alarmploeg is en blijft inzetbaar
 • De strandploeg is in beperkte mate inzetbaar
 • Er wordt in kleine groepen geoefend op de boten om de praktische vaardigheden op peil te houden.
 • Voor vragen: vr@notwin.nl

Mededelingen EC:

 • Het jaarlijkse Bestuurs- en Instructeursuitje is in alternatieve vorm digitaal uitgevoerd.
 • Als alternatief voor het jeugdweekend en de 14+ dag is er een terugblik verspreid op historische jeugdweekenden.
 • Leden hebben zelf thuis hun barbecue aangestoken rondom onze jaarlijkse barbecue datum 13 juni. Een collage hiervan is door de ec verspreid.
 • Voor vragen en reacties: ec@notwin.nl

Mededelingen PR:

 • Houd de website in de gaten, Corona updates en belangrijke informatie worden ook op de website geplaatst.
 • Het clubblad wordt nog altijd uitgegeven in papieren en digitale versie. Voor de digitale versie kunt u terecht op notwin.nl/clubblad
 • Voor vragen: pr@notwin.nl