Jaarvergadering 2022

De vergadering wordt gehouden op vrijdag 8 april 2022. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De vergaderstukken staan hieronder, alleen de financiële stukken staan niet op de website, deze kunt u opvragen bij het secretariaat.

Verslagen en vergaderstukken

Om de jaarverslagen en andere vergaderstukken te downloaden klikt u op de oranje knoppen.

Agenda jaarvergadering Notwin 2022 Concept notulen jaarvergadering 2021 Jaarverslag Secretariaat 2021 Jaarverslag TC 2021 Jaarverslag VRC 2021 Jaarverslag EC 2021 Jaarverslag PRC 2021

Het financiële jaarverslag en de begroting zijn op te vragen via info@notwin.nl