Overlijden Bertus (Berto) Schilder

Op 25 september is Berto Schilder overleden.
Berto was ERELID van onze brigade.
Iedereen die al wat jaren lid is van onze brigade is Berto weleens een keer tegen gekomen op de club. Berto was vanaf het begin lid van onze brigade en hij heeft in al die jaren altijd een functie gehad in een commissie en bestuur. Berto was een lid dat overal zijn handen uit de mouwen wilde steken en altijd een trouw bestuurslid. Toen ons clubhuis werd gebouwd moest er ook iemand van ons bestuur in het stichtingsbestuur en Berto stapte daarin. Berto was een echte verenigingsman en daar wilde hij zich altijd voor inzetten. Op zijn afscheid als bestuurslid kreeg hij, naast zijn ERE lidmaatschap ook de Bondspenning van de KNBRD uitgereikt vanwege zijn grote verdienste voor de Reddingsbrigade. Voor al het werk wat Berto voor onze brigade heeft gedaan zijn wij hem zeer dankbaar. De herinnering aan Berto zullen we koesteren. Wij wensen Truus, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote verlies teverwerken.