Jaarvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld wegens de maatregelen rondom het coronavirus. 


Uitnodiging

Beste leden en ouders van jeugdleden,

het bestuur van Reddingsbrigade Notwin nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 april, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in het clubhuis op het Visserseiland 214 Hoorn (ingang aan de waterzijde). 

In het bijzonder wordt het op prijs gesteld als ook de ouders van jeugdleden de vergadering bijwonen. De vergaderstukken voor de vergadering zijn (binnenkort) hieronder beschikbaar.

Verslagen en vergaderstukken

Agenda jaarvergadering 2020

Notulen jaarvergadering 2019

Jaarverslag Secretariaat

Jaarverslag Technische Commissie

Jaarverslag Varend Redden Commissie

Jaarverslag Evenementen Commissie

Jaarverslag PR Commissie

Het financiële jaarverslag en de begroting zijn op te vragen via info@notwin.nl