Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap

Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzeggen dient plaats te vinden voor 15 augustus via info@notwin.nl.

  • Lidmaatschap actieve leden (zwemmen en/of varend redden)    € 130,00 per jaar
  • Lidmaatschap (zonder zwemmen en/of varend redden)              €  35,00 per jaar
Jaarvergadering

Gebruikelijk vind rond het eerste weekend van april de jaarvergadering plaats. Alle leden en ouders van jeugdleden worden hiervoor uitgenodigd. Hier worden de formele zaken van het bestuur en de financiën besproken. Bovendien blikken alle commissies terug op hun activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is ook hét moment om uw inbreng te laten horen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel.

Vragen

Bij vragen over uw lidmaatschap, de jaarvergadering of als u wilt opzeggen kunt u het beste contact opnemen met de secretaris via info@notwin.nl